Ridskola

Dunebo är en lantlig privatägd ridskola för alla åldrar där undervisningen utgår ifrån den integrerade ridkonsten. klassisk dressyr med modern pedagogik och helhetstänk. 

Bettlös ridning

De flesta av våra hästar och ponnyer rids bettlöst
och min ambition är att fler barn och vuxna ska lära sig 
rida på ett mjukt & korrekt sätt samt öka sin förståelse & respekt för hästen. 

Hästar

På gården finns ett 30-tal trevliga hästar och ponnyer av olika raser, främst P.R.E, halvblod, arab, islandshäst och shetlandsponnyer

Lektionsverksamheten är förlagd måndag till torsdag på kvällstid & söndagsförmiddagar. 

Besökare online      Besök idag      Besök denna vecka      Besök denna månad