Boka ridabonnemangVälkommen att boka dig till vårterminen 2018

v.2-24 med uppehåll för sportlov v.8 & påsklov v. 13 (21 ggr)

Så här bokar du:

1. Läs igenom våra bestämmelser på denna sida
2. Fyll i formuläret så noga som möjligt. 
   Ange ett första, andra & tredjehandval
   på önskad riddag.
3. Du får inom 48 timmar en bekräftelse via sms.
4. Betalning skall göras inom 5 dagar.
    Genom att betalain abonnemangsavgiften har du tackat ja till platsen
    och accepterat våra bestämmelser.

I ridabonnemanget ingår:

* Ridlektioner -  en ridlektion /vecka/ridabonnemang
* Teorilektioner - 1-3 per termin
* Hästskötsel före och efter lektion
* Förmånen att få vistas på vår fina ridskola under lektionstid
   tillsammans med kamrater och hästar även de dagar man inte rider. 

Priser VT 2018

   v.2-24 med uppehåll för sportlov v.8 & påsklov v. 13 (21 ggr)

    knatte (2-5 år) 2100:-   100kr/lektion                                  

    ponnylekis 2730:-         130kr/lektion                         
    junior 3570:-                 170kr/lektion
    senior 3990:-                190kr/lektion
    uterittsgruppen 2310:-    
    prova på 1-2 ggr +40:- i tillägg på ordinarie lektionspris
                                           (i mån av plats)
 

   Bankgiro 796-1618

Bestämmelser

1. Boka ridabonnemang

När ni bokar er till att rida bokar ni er till ett personligt ridabonnemang.
Detta fortlöper tills det görs en skriftlig uppsägning via sms till 073-44 44 165.
Uppsägning av ridabonnemanget kan endast ske inför NY TERMIN, senast den 1 december inför vårterminen resp. 1 juni inför höstterminen. Inga pengar betalas tillbaka vid uppsägning mitt under terminen. 
Försenad uppsägning debiteras med 500:- 

OBS! Återbetalning av ridavgift sker endast vid långvarig sjukdom styrkt med läkarintyg.

En bestämd dag & tid är reserverad en gång per vecka under pågående läsår, höst & vårtermin & det är eleven själv som ansvarar för att komma på bokad tid. Eleverna är indelade i grupper efter ålder och ridkunskap.
Teori ingår i lektionstiden. Lektionstid är den tid ryttaren disponerar hästen. 

2. Betalning

Abonnemangspriset är lektionspriset x antal ridlektioner & betalas i förskott till bankgiro  796-1618.      Ridabonnemanget är indelade i två betalningsperioder hösttermin och vårtermin.
Höstterminen
Inför höstterminen skall halva abonnemangsavgiften vara oss till handa senast 15 juni, resterande abonnemangsavgift senast den 15 juli. 
Vårterminen
Inför vårterminen skall halva abonnemangsavgiften vara oss till handa 15 november, resterande abonnemangsavgift senast den 30 december.
Genom att betala in abonnemangspriset har du tackat ja till platsen och accepterat våra bestämmelser. 
Ny termin fortlöper automatiskt & kan ej brytas under pågående betalningsperiod-termin.
Ny elev som hoppar in mitt i pågående betalperiod/termin betalar endast för resterande lektioner.
Stamkundsrabatt
Har du ridit minst två sammanhängade terminer på Dunebo får du priset av en lektion i rabatt på kommande betalningsperiod/termin. (du drar själv av rabatten på abonnemangsavgiften)


OBS! Återbetalning av ridavgift sker endast vid långvarig sjukdom styrkt med läkarintyg.

3. Lämna återbud vid förhinder

Avbokning av ridlektion skall ske senast kl 14.00 (08.00 söndag) samma dag för att elev skall vara berättigad till igenridning. (Vet du om att du ska vara borta kan du meddela det i god tid så att vi kan planera hästarnas arbete på bästa sätt.) Du kan även rida igen i förtid om du vet att du skall åka bort längre fram under terminens gång. Avbokning sker via sms på 073-44 44 165 Ange namn & ridgrupp.  Avbokning via mail & facebook godtas ej.

4. Igenridning

Igenridning kan endast ske under pågående betalningsperiod/termin i mån av plats, i samma eller lägre utbildningsnivå.  Max två (2) igenridningstillfällen per ryttare & termin. 
Tid för igenridning bokas via sms 073-4444165 eller på plats i stallet. 
Missad ridlektion/igenridning återbetals ej & du ansvarar själv för att boka din igenridning, om du bokat igenridning och ej dyker upp så är den gången förbrukad.  Inga teori-lektioner kan ridas igen. 
Ingen igenridning kan ske under de två sista veckorna på terminen.

5. Inställd lektion

Ställer ridskolan in ridlektion, äger eleven rätt till kompensation i form av ridlektion.

6.Säkerhet

Ridhjälm är obligatorisk för alla elever under 15 år vid all kontakt med hästarna i stallet & under ridning. Justerbara hjälmar finns att låna utan extra kostnad. Säkerhetsvästar finns att hyra för endast 10:-/lektion. 
All ridning sker med  långbyxor & utomhus bör man ha långärmad tröja. Ingen ridning med luvtröja/ halsduk pga säkerhetsrisk. Skorna ska ha klack & får ej vara helt platta undertill. Det skall vara minst 3 meter avstånd i mellan hästarna från & till stallet samt under lektionerna! Ingen häst får lämna stall eller ridbana utan tillstånd från ridläraren. - hästar är flock/ vanedjur & blir oroliga då rutiner ändras!

7. Försäkring

Vi gör så mycket vi kan för att förebygga olyckor men man bör dock alltid tänka på att hästar är levande varelser som reagerar på yttre omständigheter.
Vi har våra hästar försäkrade i Agria och där har alla som rider eller vistas runt hästarna ett visst olycksfallsskydd via Agria Incident. Men du bör också ha en egen olycksfallsförsäkring.
Vi har lugna och väluppfostrade hästar, men vill ändå poängtera att all ridning sker på egen risk!

8. Smittrisk

För att minimera smitta mellan andra stall & hästar ber vi er som kommer till Dunebo att följa anvisningarna:
* Kom i nytvättade kläder,skor, hjälm/väst som ni ej burit i något annat stall.
* Desinficera skor i fotbadet innanför dörren innan ni går vidare in i stallet
* Tvätta händerna innan ni går in och klappar er häst. Tack!

9. Viktgränser

I samband med ny forskning har vi beslutat att inte ta emot nya elever som väger mer än 17% av hästarnas kroppsvikt p.g.a skaderisken. Viktgränser: 35kg på ponnyer, 75kg på islandshäst & 85 kg på stor häst.

10. Ändring av bestämmelser

Dunebo förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa bestämmelser. Underrättelse om ändringar kommer att anslås på denna hemsida eller på annan lämplig plats. En ny eller ändrad version träder ikraft omedelbart och gäller alla ryttare från den dag då ändringen anslogs. 2017-09-10

Besökare online      Besök idag      Besök denna vecka      Besök denna månad