Ridhus regler

Ridhus är endast tillgängligt för ekipage som har stallplats på Dunebo eller betalar i förskott per gång.

Alla som vistas på anläggningen förbinder sig till att hantera och rida sin häst på ett ansvarsfullt sätt som är lämpligt på en ridskola samt uppvisa ett gott "horsemanship".

Allmänt

- Ridskoleverksamheten har alltid företräde till ridhuset.
- Ridhuset lämnas så som det såg ut!
- Mocka alltid efter din häst i anslutning till avslutat ridpass
- Uppträd med ett gott horsemanship mot hästar och människor.
- Godkänd hjälm skall användas vid all ridning
- Släck alltid belysningen och stäng porten om Du lämnar ridhuset tomt
   efter dig oavsett tidpunkt
- Rökförbud gäller i hela ridhuset inkl. cafeteria!

Då man går in och ut

- Gör de andra ryttarna i ridhuset uppmärksam på att du vill komma in
   ridhuset genom att knacka på porten och invänta svar
- Efter avslutat ridpass, meddela när du tänker gå ut med hästen ur
   ridhuset.

Ridning

- Halt samt upp- och avsittning sker i mitten av en volt för att inte hindra andra ridande
- Håll alltid till höger vid möte
- Högsta tempo har företräde till fyrkantspåret
- Skritt sker innanför spåret och spåret har företräde framför de som rider en väg
- Rider du på en stor volt, håll dig tydligt innanför fyrkantspåret så att andra kan rida utanför.
- Ridning skall ske under tystnad
- Aldrig skritt, halt eller rygga på fyrkantspåret!
- Visa hänsyn och anpassa din ridning så att du inte stör andra ryttare

Besökare online:       Besökare idag:       Besökare denna vecka:       Besökare denna månad: