Före och efter ridning

Innan du går in till hästen i spiltan skall hästen göras uppmärksam på att du kommer, prata med hästen och notera att hästen har sett dig innan du går in.

Täcke
En del av våra hästar har täcke på sig i hagen, börja ALLTID med att knäppa upp bensnörena som finns i mellan bakbenen, fortsätt med kryssgjordarna under hästens mage och sist bogspännena under halsen.
Dra täcket försiktigt lite bakåt- medhårs, och dra sedan ner det mot dig vid sidan om hästen. Stå aldrig bakom hästen och dra av täcket då den kan bli skrämd. Vik ihop täcket och häng upp det prydligt över spiltväggen.

Borstning:
Borsta av hästen NOGA före sadling och tränsning, en del hästar är känsliga i pälsen, använd en mjuk borste. Skav och trycksakdor uppstår lätt på hästarna om de inte är rena under utrustningen. 

Sadling:
Sadla alltid hästen från vänster sida. Lägg sadlen något längre fram än där den sedan skall vara placerad och kasa den något bakåt till rätt läge. Du skall få in 2-3 fingrar mellan hästens bogblad och sadlens främre kant. Kontrollera att sadel och vojlock placeras på rätt ställe på hästens rygg och att vojlocken liger slät på båda sidor och inte är vikt. Kontrollera vojlocken ligger mitt på hästens trygg och att hela sadeln täcks av vojlocken.
Har hästen en pad som ligger mellan voljlocken och sadlen skall denna ligga jämt under sadeln.
OBS! Sadelgjorden ska bara fästas lite grann i stallet! Ej spännas hårt!!!

Erbjud hästen vatten:
Innan du tänsar skall hästen ebjudas vatten från en spann.
Håll i spannen och sätt inte ner den på golvet då hästen kan komma att välta ut denna och då bli skrämd.
Glöm inte att ta på dig säkerhetsvästen innan du tränsar.

Tränsning:
Tränsa alltid hästen sist av allt.  Knäpp los grimskaften från hästens grimma, lägg tyglarna över hästens hals,
ta av grimman och häng upp den på väggen. tränsa hästen och knäpp käkremmen och ev nosgrimma så att du får in minst 2-3 fingrar på nosryggen. Hästen får aldrig bindas upp i tränset och lämna aldrig hästen med utrusning ensam.

På väg till ridhuset eller ridbanan:
Ridläraren berättar i vilken ordning ni skall gå ut, gå före din häst ut genom dörren och håll minst 3 meters avstång till hösten framför dig. Ställ upp på medellinjen.

Före uppsittning
Innan uppsittning skall sadelgjorden försiktigt spännas i ettaper, ett hål åt gången.
Ta ner stigläderna och ställ in dem i lagom längd. 
Kontroller att sadelgjorden är jämt spänd under magen.

Uppsittning:
Uppsittning sker från pall från hästens vänstra sida.
Stå vid hästen framben med ryggen mot hästens huvud, sätt vänsterfot i stigbygleno ch svinga försiktigt över benet över hästens tygg och sätt i foten i höger stigbygel innan du sätter sig ner i sadlen. 
Kontrollera så att saelegjorden är lagom hårt spänd, Spänn sadelgjorden i etapper, ett hål i taget är bekv'mast för hästen.

Avsittning:
Klappa om hästen och tacka för lektionen,  Släpp båda stigbiglarna och luta dig framåt samtidigt som du svingar höger ben över hästens rumpa i en rörelse.  (akta så du inte sparkar hästen på rumpan)
Avsittning skall alltid ske på vänster sida stående på medellinjen.
Släpp efter lite grann på sadelgjorden och hissa upp stigbyglarna.
Ta tyglarna över hästens huvud när du leder den till stallet.

Efter ridlektionen:
Tränsa av hästen så fort du kommit in i stallet. tag därefter av sadel och benskydd och häng tillbaka utrustningen på sin plats. Kontrollera att sadeln hänger jämt på sadelhängaren och att tränet är upphängt korrekt. Erbjud gärna hästen lilte vatten. Bosta av hästen och lägg på täcke om hästen du rider skall ha det i hagen. Börja alltid med att knäppa täcket framifrån, gå vidare till att kryssa maggjordarna under magen och korsa till sist bensnörena mellan bakbenen.