Före och efter ridning

Innan du går in till hästen i spiltan skallhästen göras uppmärksam på att du kommer, prata med hästen och notera att hästen har sett dig innan du går in.

Täcke
En del av våra hästar har täcke på sig i hagen, börja ALLTID MED ATT KNÄPPA UPP TÄCKET BAKIFRÅN!
Börjam ed att knäppa upp bensnörena som finns i mellanb bakbenem, fortsätt med kryssgjordarna under hästens mage och sist bogspännena under halsen. Dra täcket lite bakåt- medhårs, och dra sedan ner det mot dig vid sidan om hästen, stå aldrig bakom hästen och dra av täcket då den kan bli skrämd.
 Vik ihop täcket och häng upp det prydligt över spiltväggen.

Borstning:
Borsta av hästen NOGA före sadling och tränsning, en del hästar är känsliga i pälsen, använd en mjuk borste. Skötsel av hästen efter ridning krävs också! Skav och trycksakdor uppstår lätt på hästarna om de inte är rena. 

Sadling:
Sadla alltid hästen från vänster sida. Lägg sadlen något längre fram än där den sedan skall vara placerad och kasa den något bakåt till rätt läge. Du skall få in 2-3 fingrar mellan hästens bogblad och sadlens främre kant. Kontrollera att sadel och vojlock placeras på rätt ställe på hästens rygg och att vojlocken liger slät på båda sidor och inte är vikt. Kontrollera vojlocken ligger mitt på hästens trygg och att hela sadeln täcks av vojlocken.
Har hästen en pad som ligger mellan voljlocken och sadlen skall denna ligga jämt under sadeln.
OBS! Sadelgjorden ska bara fästas lite grann i stallet! Ej spännas hårt!!!

Erbjud hästen vatten:
Innan du tänsar skall hästen ebjudas vatten från en spann.
Håll i spannen och sätt inte ner den på golvet då hästen kan komma att välta ut denna och då bli skrämd.
Glöm inte att ta på dig säkerhetsvästen innan du tränsar.

Tränsning:
Tränsa alltid hästen sist av allt. Sätt aldirg grimman runt hästens hals om grimskaftet är fast i väggen!
Knäpp los grimskaften från hästens grimma, lägg tyglarna över hästens hals, ta av grimman och häng upp den på väggen. tränsa hästen och knäpp käkremmen och ev nosgrimma så att du får in minst 2-3 fingrar på nosryggen. Viktigt att hästen aldrig binds fast i tyglarna, dvs när hästen har träns på sig.
Lämna aldrig hästen med utrusning i spiltan!

På väg till ridhuset eller ridbanan:
Ridläraren berättar i vilken ordning ni skall gå ut, gå före din häst ut genom dörren och håll minst 3 meters avstång till hösten framför dig. Ställ upp på medellinjen.


Före uppsittning
Innan uppsittning skall sadlegjorden försiktigt spännas i ettaper, ett hål åt gången.
Ta ner stigläderna och ställ in dem i lagom längd. 
Kontroller att sadlegjorden är jämt spänd på båda sidor!

Uppsittning:
Uppsittning sker från pall från hästens vänstra sida.
Stå vid hästen bod med ryggen ot hästens huvud, sätt vänterfot i stugbyglenoch svinga försiktigt över benet över hästens tygg och sätt i foten i höger stigbygel innan du sätter sig ner i salden. 
Kpntrollera så att sadlegjorden är lagom hårt spänd, Spänn sadelgjorden i etapper, ett hål i taget, kontrollera att sadelgjorden är jämt spänd på båda sidor!


Avsittning:
Klappa om hästen och släpp b¨åda stigbuglarma, avsittning sker alltid på vänster sida stående på medellinjen.
Släpp efter lite grann på sadelgjorden och hissa upp stigbyglarna.
Ta tyglarna över hästens huvud när du leder den.