Internetskola - Hästens betéende

Hästen är anpassad till ett liv i flock på stäppen med stora öppna gräsytor där faror syns på långt håll.

Flyktinstinkten
Hästen är ett flockdjur/bytesdjur och tycker inte om att vara ensamma då de är extra utsatta för faror/rovdjur.
Hästar reagerar olika mycket på saker som kan vara farliga, allt kan skrämma en häst.
Från det minsta lilla prassel från löven när det blåser, en brevlåda, en sten till en stor traktor.
En häst vardag handlar om överlevnad, att scanna omgivingen på eventuella faror och att vara beredd på att fly.
När en häst i flocken uppfattar något farligt och flyr reagerar omedelbart resten av flocken och springer iväg.
Först efter några hundra meter, det vill säga utom räck håll för en första rovdjursattack, stannar hela flocken upp för att kontrollera faran. Detta är en nedärvd reflex som finns hos alla våra tamhästar.

I vilt tillstånd lever hästarna i flockar på 4-10 djur.
Fler par ögon, öron och näsborrar kan lättare upptäcka en fiende.
Hästen kan också dela upp arbetet med att hålla vakt, medan andra vilar.

Grovfoderomvandlare
Hästar är en grovfoder-omvandlare, deras foder-intag består av gräs och blad som dom på ett väldigt effektiv
sätt bryter ner.
Det livsviktigt för hästen att microorganismerna i tarmen mår bra och att hästen får i sig tillräckligt mycket grovfoder per dag. (gräs, hö, hösilage, ensilage.)
Hästar har en förvånandsvärt liten magsäck i förhållanden till sin storlek och behöver därför äta många timmar per dygn, uppemot 18-22/dygn.

Ledarskap och rangodning
Hästar komunicerar med sitt kroppspråk, equus, Det betyder att även vi, människor måste lära oss att använda oss av samma språk för att hästen skall förstå oss.

I flocken finns en tydlig rangordning, hästar med högt rang äter sitt foder och vatten först med de andra får vänta. Ranglåga hästar håller sig självmant undan för att inte möta en ranghög individ.
Flocken leds av ett äldre och erfaret sto, många tror att det är hingsten som är ledare vilket inte är fallet.
Hingstens uppgifter är att se till så stona blir dräktiga och vakta stona så inga andra hingstar stjäl hans ston.

Hästar är vakna 80% av dygnet...
Hästar sover eller vilar många gånger under ett dygn men väldigt korta perioder
Hästar är vanedjur som trivs bäst om allting är som det brukar.

Hästar i trafiken

I lagens mening är hästekipage (ridning eller körning) fordon vilket medför rätt att färdas på vägar på samma sätt som bilar eller cycklar.

Vägar är dock sällan någon lämplig miljö och de flesta ryttare och kuskar undviker att färdas på trafikerade vägar, helt enkelt av egen självbevarelsedrift.
Många bilister tror att ett möte med en häst är som ett möte med en cycklist...
I själva verket är det betydligt mer riskabelt, efter som en häst plötsligt kan kliva upp på vägbanan för att ha blivit skrämd av någon vid vägkanten.

Många människor är helt omedvetna om hästens flyktbeteénde.

En häst på 600 kg väger lika mycket som en älg och att krocka med en häst kan ge allvarliga konsekvenser för både billist, häst och ryttare...

De som aldrig varit i kontakt med hästar tror oftast att dom är säkra...
Möter du en häst på vägen sakta ner och ge utrymme. :)

Besökare online      Besök idag      Besök denna vecka      Besök denna månad