Internetskola - Hästens foder

Grovfoder

Grunden i foderstaten skall bestå av till mesta delen grovfoder.
Trots att hästen levt hos människan under mycket lång tid så är den fortfarande en växtätare. 
Dess matsmältningsapparat är uppbyggd för att omvandla grovfoder.


Dem flesta hästar klarar sig utmärkt på ett bra grovfoder och behölver inte få tillskott av kraftfoder.

Till grovfoder räknas bl.a. (förutom gräs) även hö, hösilage och ensilage.

Även halm hör till grovfodergruppen, men på grund av dess låga näringsvärde kan halm inte tjäna som den enda grovfoderkällan utan är mer som ett kompliment till det huvudsakliga grovfodret för att förlänga hästens tuggtid*.


Hästar i den vilda spenderar upp emot 18-22 timmar per dygn med att tugga, när hästen tuggar lösgörs endorfiner i hästens kropp som får hästen att må bra. 

En häst som får för lite grovfoder, får inte möjlighet att tugga och detta medför stress och kan även leda till magsår och betéende störningar.
En hästs mättnadskänsla utgörs av antalet tuggningar hästen gör 
(ca 35000 per dygn!!!) och inte på mängden föda i magsäcken som hos oss människor. Detta pga hästens magsäck saknar streckreseptorer som talar om när hästen är mätt, mättnadskänslan beror istället på antalet tuggningar hästen gör.


Det är många saker som avgör hur mycket grovfoder en häst behöver: ras, ålder, kön, arbete, klimat o.sv är alla faktorer man behöver ta hänsyn till.


Grovfoder hö (torkat gräs), hösilage, ensilage, (torkat och inplastat gräs) halm och grönbete

Kraftfoder spannmål, fabriksblandade kraftfoder.
Övriga fodermedelmorötter, äpplen.

Mineraler & Vitaminer


Vatten rent och frisk

 Grovfoder av bra kvalitet                            Vita mögelsporer -otjänligt                            gästsvamp - otjänligt

Ett grund mimimun är dock 1 kg Ts per 100 kg kroppsvikt/dygn!  

Vad är då Ts? Jo, Torrsubstans.
Allt grovfoder innehåller en viss del vatten. Hö till exempel innehåller normalt sett ca 84% Ts.

Alltså består resterade 16% av vatten.

För att hästen då skall få i sig tillräckligt med näring måste man ge mer än 1 kg hö/per 100 kg kroppsvikt då vatteninnehållet inte kan räknas som föda.

Bete, gräs i hagen innehåller ca 10% Ts, alltså måste hästen äta väldigt stora mängder gräs per dygn för att tillgoso se sig den näring den behöver.

Desto blötare grovfoder man har, desto MINDRE Torrsubstans  = desto större mängd/vikt måste man ge för att hästen skall få i sig rätt mängd näring.

Kraftfoder

Om man märker att hästen behöverextra tillskott/engeri måste den även få näring i mer koncentrerad form och då fodrar man med kraftfoder.
De fodersorter som hör till kraftfodergruppen har framför allt en hög halt av energi och protein och de är:

Spannmål (t ex. havre).Sockerfodermedel (t ex. betfor).Proteinfodermedel (t ex. sojamjöl).
Fabriksblandade kraftfoder. (finns många fabrikat t.ex. Krafft och Hippo)

Hästen har en liten magsäck och den dagliga mängden foder ska delas upp på flera mindre mål, jämnt utspridda. På grund av hästens matsmältningssystem ska man inte fodra med mer än 2 kg kraftfoder per utfodringstillfälle.
En grundregel är att ge kraftfoder för vad hästen har gjort och inte vad den kommer att göra.

Mineral- och vitaminer & satlsten
Nästan alla foderstater behöver kompletteras med mineraler.
Det finns olika mineralblandningar för att tillfredsställa varierande behov. När det gäller vitaminer så finns de både i flytande- och pulverform samt även slickstenar.
Glöm inte att se på "bäst före-datum" eftersom vitaminer ofta har en begränsad hållbarhet.

Vatten
En annan mycket viktig del i hästens foderstat är vatten.
Hästen kan dricka upp till 50 liter vatten per dygn och vattnet skall vara rent och fräscht.
Det bör dessutom finnas fri tillgång till vatten om inte så måste man flera gånger om dagen kontrollera att det finns vatten i hinken (som är ett alternativ till vattenkoppen).
Eftersom vattnet snabbt blir ofräscht i en hink då foderrester ofta hamnar på dess botten, så är det viktigt att minst en gång per dag helt tömma hinken innan nytt vatten fylls på. Vattenkoppens renhet måste självklart också kontrolleras varje dag. En viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller vattenkoppar är dess vattenflöde, då hästar tenderar att tröttna på att dricka om det är för lågt vattenflöde och därför i sin tur kommer få i sig mindre vätska än vad den behöver vilket kan leda till att hästen drabbas av kolik.
 

Besökare online      Besök idag      Besök denna vecka      Besök denna månad