Ryttarens vikt och hästens välmåenede


Hur mycket vikt kan våra hästar bära utan att ta skada av det?

Är hästen i lagom hull, välmusklad och har bra kondition eller är den överviktig, omusklad och har dålig kondition?

Som riktlinje förr sa man att hästar kan bära 1/6 av sin egen kroppsvikt. Detta motsvarar ca 17%. t.e.x en mindre Islandshäst som väger ca 350 kg (1/6 av 350 kg) ska då bära max 60 kg.

En studie har gjorts där man använde sig av åtta vuxna ridhästar som fick genomgå ett standard konditionstest under fyra olika villkor: att bära 15, 20, 25 eller 30% av sin egen kroppsvikt.

Man frågade sig huruvida hästens vikt, skenbensomfång samt bredd på ländpartiet kunde användas för att bedöma hästens viktbärande förmåga.

Under försöken övervakades pulsen före och efter träning, och direkt efter och tio minuter efter togs blodprov där man mätte mjölksyran. Prover togs även 24 och 48 timmar efter träning.

Det gjordes också en subjektiv bedömning av muskeltäthet och muskelömhet 24 timmar före och 24 timmar efter träning. Hästarna varierade i storlek mellan 400 och 625 kg.

Då hästarna bar 15% och 20% av sin egen kroppsvikt visade de relativt små indikationer på stress.

Vid 25% däremot tenderade de att få en större skillnad vad gäller täthet och ömhet i muskulaturen.

Då man gick upp på 30% lastvikt märktes en betydande skillnad. Bredden på ländryggen samt skenbensomfånget visade sig ha ett samband med hur mycket hästarna påverkades.

Baserat på resultaten rekommenderar studiens författare att man inte belastar hästar med större vikt än vad som motsvarar 20% av hästens kroppsvikt, där då även sadeln bör räknas in. (samma rekommendationer som finns publicerade redan 1920 i US Calvary Manuals of Horse Management.) - för hästarnas skull
 

Besökare online      Besök idag      Besök denna vecka      Besök denna månad