Rida hos oss

Varmt välkommen till Dunebo
- ingen vanlig ridskola!


●  Terminsvis ridning 1 gång/vecka i lugn och

     lantlig gårdsmiljö med familjär anda

●  Säker hästhantering, skötsel,  arbete från
    marken - inte bara ridning

●  Trevliga ponnyer och hästar av olika raser

●  Ridhus, stor ridbana och underbar natur

 Mysiga hundar och katter att kela med

●  Knatte, barn och  vuxengrupper 

God ridning -  Integrerad ridkonst
Undervisningen utgår ifrån den integrerade  ridkonsten - klassisk dressyr men med en modern pedagogik.

Vi lägger stor fokus på att utveckla elevens kroppskontroll, balans och liksidighet uppe på hästryggen för att denne skall kunna rida följsamt med mjuka hjälper och utveckla en förståelse och ödmjukhet inför hästen.

Integrerad ridkonst är ridning som rakriktar, lösgör hästen och som lägger grunden till självbärighet.

Vi rider både i ridhus, på utomhusbana och i skogen på mysiga stigar när vädret tillåter.

Hästkunskap / Teori
Eftersom hästar är så mycket mer än bara ridning, ingår även avsutten undervisning
1-3 ggr per termin. (gäller ej knattegruppen)

Bettlös ridning
De flesta av våra hästar och ponnyer rids bettlöst och ambitionen är att fler barn och vuxna ska lära sig rida på ett mjukt och korrekt sätt samt öka sin förståelse och respekt för hästen. 

Klädsel + hjälm och säkerhetsväst
All ridning sker med godkänd hjälm, långbyxor och utomhus bör man ha långärmad tröja. 
Ingen ridning med luvtröja eller halsduk pga säkerhetsrisk. Skorna ska ha liten klack. 

Ridhjälm är obligatorisk för alla elever under 15 år vid all kontakt med hästarna i stallet och under ridning. Justerbara hjälmar finns att låna utan extra kostnad.  
Säkerhetsvästar finns att hyra för 20:-/lektion
alt 200 kr per termin. OBS! Förskottsbetalning!

Hantering av hästar
Våra hästar är alla trevliga att både hantera och rida men dock inga maskiner!
Det är viktigt att alla som hanterar hästarna gör på samma sätt då rutiner skapar trygga hästar.
Tack för att du behandlar våra hästar med respekt

Stallet
På anslagstavlan innanför dörren i stallet finns en lapp med den hästen eleven blivit tilldelad.
Det finns alltid en tanke bakom varje ekipage, dels för ryttarnas skull och framför allt för hästarnas skull så att de inte går för mycket eller för lite. Rätt häst till rätt ryttare är dessutom en viktig säkerhetsaspekt!
Hästen skall erbjudas vatten, borstas av ordentligt, sadlas & tränsas, hovarna skall kratsas före och efter lektionen. Då får du och hästen en stund tillsammans och du lär dig dessa moment som är en naturlig del i att lära sig rida. 

Viktgränser
Maxvikt A- Ponny 30 kg
Maxvikt B-ponny 35kg
Maxvikt islandshäst 70 kg
Maxvikt stor häst 80kg

Detta p.g.a forskning visar att hästarna löper stor risk att skadas när ryttarens vikt överstiger 17% av hästens kroppssvikt.

Gruppindelning
Alla ordinarie grupper har max 11 ryttare.
Vi förbehåller oss rätten att placera en elev i annan ridgrupp än den eleven anmält sig till eller att ställa in en planerad ridgrupp då skäl härtill föreligger, t ex för att erhålla jämn nivå på ridkunskaper eller vid för lågt elevantal i en ridgrupp.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Steg 0. Knattegrupp                                                15 min skötsel 30 min lektionstid 15 min skötsel
Förkunskapskrav: inga, från 2 års ålder
Barnen rider med målsman som leder ponnyn i skog och mark där dem naturligt tränar sin balans
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Steg 1. Ponnygrupp                                                       15 min skötsel 30 min lektionstid 15 min skötsel
Förkunkapskrav: Minst 6 år vid nybörjare, minst 5 år med 4 terminer i knattegruppen
●  Barnen rider med målsman/annan medföljande vuxen som ledare
● Vi lägger stort fokus på att träna upp smidighet och balans i sadeln varpå halva ridpasset ägnas åt
    balansövningar
● Elev får träna på att hitta en balanserad sits och använda mjuka och följsamma hjälper
● Lära sig och befästa lättridning i trav
● Stå upp i lätt fältsits
● Ridvägar i skritt
●  Uteritt i skritt och trav med ledare
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Steg 1.1 Juniorgrupp  C/D Ponny/häst                   15 min skötsel 60 min lektionstid 15 min skötsel
Förkunkapskrav: Minst 8 år
●  Barnen rider med målsman/annan medföljande vuxen som ledare.
●  Stort fokus på att träna upp smidighet och balans i sadeln varpå halva ridpasset vanligen ägnas åt
    balansövningar
● Minst varannat ridpass sker barbacka / eller utan stigbyglar
● Lära sig och befästa lättridning i trav
● Stå upp i lätt fältsits
● Ridvägar i skritt
●  Uteritt i skritt och trav med ledare
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Steg 2. C/D Ponny/häst                                                15 min skötsel 60 min lektionstid 15 min skötsel
Förkunskapskrav: Minst 8 år vid nybörjare,  7 år med minst 4 terminer i ponnygrupp
● Barnen rider med ledare tills balans och hjälper är tillräckliga, för säkerhetens skull och för att värna om
    hästarnas lydnad och välmående. (varje elev har egen ledare med sig) 
    Det är ridläraren som avgör när barnet är redo att börja rida utan ledare.
●  Stort fokus på att elev utvecklar god balans och följsamhet
●  Ridpass sker ofta barbacka / eller utan stigbyglar
rida barbacka och utan stigbyglar
●  Befästa lättridning i trav
●  Ridvägar i skritt och så småning om trav
●  Uteritt i skritt och trav med ledare
●  Lätt sits i trav över bom
●  Börjar efter hand rida utan ledare på vissa hästar  (när eleven har god balans och hjälperna är tillräckliga)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Steg 3. D-ponny/häst                                                    15 min skötsel 60 min lektionstid 15 min skötsel
Förkunskapskrav: Skrittar och travar självständigt 
●  Befästa och utveckla det man lärt sig i steg 1 och 2. 
●  introducera lättridning på rätt diagonal
●  Ridvägar i skritt och trav
●  Introducera tempoväxlingar i skritt och trav
●  Nedsittning lodrätsits i trav med stigbyglar.
●  Uteritt i skritt och trav
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Steg 4 D-ponny/häst                                                      15 min skötsel 60 min lektionstid 15 min skötsel
Förkunskapskrav: kunna kontrollera hästen i skritt och trav, balanserad lättridning med en stilla, mjuk hand
●  Befästa och utveckla det man lärt sig i tidigare steg
●  Lättridning på rätt diagonal
●  Ridvägar i trav
●  Tempoväxlingar i skritt och trav
●  Nedsittning lodrätsits i trav utan stigbyglar.
●  Galoppfattning när eleven är redo
●  Introducera ställning och böjning
●  Uteritt i skritt och trav
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Steg 5 D-ponny/stora hästar
Förkunskapskrav: Kunna kontrollera hästen självständigt i alla gångarter, rida balanserat.
●  Fokus på att rida hästen på ett balanserat sätt som är gynnsamt för den
●  Fokus på att kunna ha hästen ställd och böjd 
●  Galoppfattning från skritt och trav
●  Introducera skänkelvikning
●  Introducera framdelsvändning och skänkelvikning
●  Uteritt i alla gångarter

Alla barn rider med målsman som ledare tills ridläraren anser att balans och hjälper är tillräckliga, för säkerhetens skull och för att värna om ponnyernas lydnad och välmående.

Att ha ledare när man är liten och ovan är en viktig säkerhetsaspekt då hästar är levande varelser som reagerar på yttre omständigheter.

Vi är noga med att befästa kunskaperna, vilket kräver träning, repetition och många ridtimmar.

Tiden
Kom i tid till din lektion!! I all lektionstid ingår 15 min skötsel (bostning, sadling, tränsing före och efter ridlektionen men Du bör ändå vara här 15-20 minuter innan din lektion börjar för att i lugn och ro kunna göra i ordning din häst om du är ovan.
I steg 0-2 inkluderas skötseltiden i lektionstiden, i steg 3 och uppåt ligger skötseltiden utanför lektionstid, hästbyte sker i manegen eller ridhuset när ridtiden startar.
Var därför noga med att komma i god tid till din lektionen så du hinner göra iordning din häst om den inte redan går lektionen före din. I alla ponny och nybörjargrupper är hästarna redan intagna av personal.
I forstättningsgrupperna hämtar eleverna själv in sin häst under betesperioden.
Pyssla gärna om hästarna som står inne i stallet, även fast det kanske inte är just den hästen du skall rida.
Tänk på att alla elever blir påverkade om lektionen inte kan starta i tid!!

Lektionstiden startar då ni elever går ut på ridbanan och pågår tills ni har ställt upp era hästar på medellinjen och suttit av. Detta innebär att upp och avsittning ingår i lektionstiden.
Likaså ingår korrigering av stiglädernas längd, åtspänning av sadelgjord och dylikt. Dessa moment tar olika lång tid beroende på ryttarnas vana och rutin, men är viktigt för säkerheten och en del i ridutbildningen.

Säkerhet och ordnings regler

Ridhjälm är obligatorisk för alla elever under 15 år vid all kontakt med hästarna i stallet och under ridning. Justerbara hjälmar finns att låna utan extra kostnad.  

●  Håll alltid avstånd mellan hästarna både i stallet och när det rids, det skall alltid vara minst tre meters 
     avstånd i mellan hästarna från och till stallet och under lektionerna! 


●  Ingen häst får lämna stall eller ridbana utan tillstånd från ridläraren i steg 0-2,  hästar är flock/vanedjur
     och blir oroliga då rutiner ändras.


● Stallet är hästarnas hem och där skall det vara lugnt och stilla, inget spring eller lek!

● Det är inte tillåtet att mata hästarna eller ge dem godis från handen.
   Hästarna är vana vid att barnens händer betyder kel och kramar, inte mat! 


● Hästen får aldrig bindas fast i tyglarna, dvs när hästen har träns på sig.

●  Sadelhängare i stallgången skall fällas ned innan hästar tas ut eller in från stallet.

●  Använder du något redskap eller någon borste, häng/lägg tillbaka dem på sin plats.

Viktigt! Glöm inte att knacka och invänta svar innan du går in i ridhuset!

Täcke  En del av våra hästar har täcke. Börja med att knäppa upp längst bak, fortsätt med gjordarna under hästens mage och sist bogspännena. Dra täcket bakåt- medhårs, Vik ihop täcket och häng upp det prydligt över spiltväggen.

Borstning:
Borsta av hästen noga före sadling och tränsning, en del hästar är känsliga i pälsen, använd en mjuk borste. Skav och tryckskador uppstår lätt på hästarna om de inte är rena. 

Benskydd:
Vissa hästar har benskydd när dem rids, se listan som finns i sadelkammaren.

Sadling:
Kontrollera att sadel och vojlock placeras på rätt ställe på hästens rygg. Vojlocken får inte vara vikt. Kontrollera vojlocken ligger mitt på hästens trygg och att hela sadeln täcks av vojlocken.
OBS! Sadelgjorden ska bara fästas i stallet, ej spännas hårt! 

Tränsning:
Tränsa alltid hästen sist av allt. Knäpp loss grimskaftet från grimman, för tyglarna över hästens huvud, tag av grimman och häng upp den, tränsa hästen och kontrollera så att tränset sitter korrekt. 
Hästen får aldrig bindas fast i tyglarna, dvs när hästen har träns på sig.
Lämna aldrig hästen ensam med utrusning i spiltan!

Uppsittning:
Uppsittning sker från pall från hästens vänstra sida.
Spänn sadelgjorden i etapper, ett hål i taget, kontrollera att sadelgjorden är jämt spänd på båda sidor.

Rid fint och ha en trevlig stund tillsammans! 

Besökare online:       Besökare idag:       Besökare denna vecka:       Besökare denna månad: