94654470-gdTlv.jpg

Boka ridabonnemang

BÖRJA DIN RIDUTBILDNING HOS OSS

1. Läs igenom våra villkor nedan samt sidan Börja rida på ridskolan.

2. Fyll i formuläret och ange önskad riddag


3. Bekräftelse skickas via sms inom sju dagar


4. Betalning skall göras inom sju dagar från bekräftelsen.

Priser HT- 21

v.33-50 med uppehåll för hästlov v.44

Ponnygrupp från 6 år

15 min skötsel + 30 min lektionstid + 15 min skötsel

155 kr/gång   Terminspris 2635kr

Juniorgrupp från 9 år

15 min skötsel + 60 min lektionstid + 15 min skötsel

195 kr/gång   Terminspris 3315kr

Vuxen nybörj. max 6 elever

15 min skötsel + 60 min lektionstid + 15 min skötsel

260 kr/gång   Terminspris 4220kr

Vuxen Forts.

15 min skötsel + 60 min lektionstid + 15 min skötsel

210 kr/gång   Terminspris 3570kr

Det är obligatoriskt för barn utan tidigare hästvana/ridvana att delta på minst två

prova-på tillfällen innan ridabonnemang bokas.​

Barn från 2 års ålder välkomna på prova på ridning

Boka ridabonnemang

Tack för din bokning!

höstterminen v.33-50 

uppehåll höstlov v.44

Genom att betala in abonnemangsavgiften har du tackat ja till platsen och accepterat Dunebos villkor nedan.

Boka ridabonnemang

En bestämd dag och tid är reserverad för anmäld elev en gång per vecka under pågående läsår, höst och vårtermin och det är eleven själv som ansvarar för att komma på bokad tid. Eleverna är indelade i grupper efter ålder och ridkunskap. Skötsel och hantering ingår i lektionstiden 

Betalning

Abonnemangspriset är lektionspriset x antal ridlektioner och betalas i förskott till bankgiro 

796-1618.  Ridabonnemanget är indelade i två betalningsperioder - hösttermin och vårtermin.
För all ridning gäller förskottsbetalning för hela terminen. 

Genom att betala in abonnemangspriset har du tackat ja till platsen och accepterat våra bestämmelser.

Terminsvis ridning

Höstterminen - Inför höstterminen skall halva terminsavgiften vara oss till handa senast 15 juni, resterande terminsavgift senast den 15 juli. (Hela beloppet kan betalas direkt den 15 juni)

Vårterminen - Inför vårterminen skall halva terminsavgiften vara oss till handa senast 15 november, resterande terminsavgift senast den 30 december. (Hela beloppet kan betalas direkt den 15 november)

 

Ny termin fortlöper automatiskt och kan ej brytas under pågående betalningsperiod/termin.

Ny elev som hoppar in mitt i pågående termin betalar endast för återstående lektioner.

Återbud vid sjukdom

Lämna återbud till din ridlärare via sms om du inte kan rida din lektion.

Ange namn och ridgrupp.  Telefonnummer >>>    OBS!!!! Avbokning via mail och facebook godtas ej!!

Rida igen missad lektion

Missar du din ridlektion så kan du ”rida igen” den under dessa förutsättningar:

♦  Om du lämnar återbud senast kl 14:00 samma dag  på vardagar och kl 08.00 samma dag söndag

♦  Max två (2) igenridningstillfällen per ryttare/termin, igenridning kan ej sparas till nästkommande termin

♦  Igenridning sker i likvärdig grupp eller lägre.
♦  Missad igenridning återbetalas ej och du ansvarar själv för att boka din igenridning.
♦  Bokad igenridning går ej att omboka. Inga teori-lektioner kan ridas igen. 
♦  Ingen igenridning kan ske under de två sista veckorna på terminen. 

Uppsägning av ridabonnemang

Uppsägning av ridabonnemanget skall ske skriftligt via sms till Sabina på 073-44 44 165 i god tid inför en ny termin.

Uppsägning skall ske senast 1 december inför vårterminen resp. 1 juni inför höstterminen.

Terminsavgiften betalas ej tillbaka vid uppsägning mitt under terminen. 

Vid ingen/försenad uppsägning förutsätter vi att ni avser behålla platsen kommande termin och blir därmed betalningsskyldig för den.

Säkerhet

Ridhjälm är obligatorisk för alla elever under 15 år vid all kontakt med hästarna i stallet och under ridning.

Justerbara hjälmar finns att låna utan extra kostnad.
Säkerhetsvästar finns att hyra för 20kr/gång alt 200kr/termin.
All ridning sker med långbyxor och utomhus bör man ha långärmad tröja.  Ingen ridning med luvtröja/ halsduk pga säkerhetsrisk. Skorna ska ha klack och får ej vara helt platta undertill. Långt hår skall vara uppsatt.

Försäkring

Vi gör så mycket vi kan för att förebygga olyckor men man bör dock alltid tänka på att hästar är levande varelser som reagerar på yttre omständigheter.
Vi har våra hästar försäkrade i Agria och där har alla som rider eller vistas runt hästarna ett visst olycksfallsskydd via Agria Incident, men ridande elev på Dunebo skall ha en egen olycksfallsförsäkring.
Vi har lugna och väluppfostrade hästar, men vill ändå poängtera att all hantering och ridning sker på egen risk!

Smittrisk

För att minimera smitta mellan andra stall och hästar ber vi er som kommer till Dunebo att följa anvisningarna:
* Kom i nytvättade kläder,skor, hjälm/väst som ni ej burit i något annat stall.
* Desinficera skor i fotbadet innanför dörren innan ni går vidare in i stallet
* Tvätta händerna innan ni går in och klappar er häst. Tack!

Ändring av villkor

Dunebo förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren. Underrättelse om ändringar kommer att anslås på denna sida eller på annan lämplig plats. En ny eller ändrad version träder i kraft omedelbart och gäller alla ryttare från den dag då ändringen anslogs. 

2020-04-20

OBS! Återbetalning av terminsavgift sker endast vid långvarig sjukdom styrkt med läkarintyg, ej vid ånger eller tappat intresse.

 

Villkor