Välkommen att boka 

 plats på ridskolan!

Grupp                      Lektionstid       Skötseltid                                    Terminspris

Knatte  2-5 år          30 min              30 min           120kr/lektion         2400kr

Ponny  6-9 år          30 min              30 min           155kr/lektion          3100kr

Junior 9-18 år         60 min              30 min           195kr/lektion          3900kr

Senior +19 år           60 min              30 min           210kr/lektion          4200kr

Så bokar du

1. Läs igenom våra villkor nedan samt sidan Börja rida på ridskolan .

2. Fyll i formuläret och ange första, andra och tredjehandsval på önskad riddag.
3. Bekräftelse skickas via sms inom en

     vecka
4. Betalning skall göras inom sju dagar

    från bekräftelsen.

Så bokar du

Priser VT-21

Grupp                      Lektionstid                                                       Terminspris

Knatte  2-5 år          30 min                     120kr/lektion         2400kr

Ponny  6-9 år          30 min                      155kr/lektion          3100kr

Junior 9-18 år          60 min                      195kr/lektion          3900kr

Senior +19 år            60 min                       210kr/lektion          4200kr

 

15 min skötseltid före och efter lektionen men är du ovan så kom gärna lite tidigare!

Avsutten undervisning 1-3 ggr per termin. 

Priser VT-21

Detta ingår

●  Terminsvis ridning i grupp 

●  En lektion /vecka/ ridabonnemang

●  Teorilektioner 1-3 per termin
●  Hästskötsel före och efter lektion
●  Vistas på vår fina ridskola  tillsammans

     med kompisar & hästar  när stallet är öppet 
●  Hjälm finns att låna, säkerhetsväst finns

      att hyra för 200:-/termin

Detta ingår i ridabonnemanget

Barn från 2 års ålder välkomna!

Boka ridabonnemang

Vårterminen v.2-23 
uppehåll sportlov v.8
och påsklov v.14

Genom att betala in abonnemangsavgiften har du tackat ja till platsen och accepterat Dunebos villkor nedan.

Boka ridabonnemang

En bestämd dag och tid är reserverad för anmäld elev en gång per vecka under pågående läsår, höst och vårtermin och det är eleven själv som ansvarar för att komma på bokad tid. 
Eleverna är indelade i grupper efter ålder och ridkunskap. Skötsel och hantering ingår i lektionstiden 

Betalning

Abonnemangspriset är lektionspriset x antal ridlektioner och betalas i förskott till bankgiro 

796-1618.  Ridabonnemanget är indelade i två betalningsperioder - hösttermin och vårtermin.
För all ridning gäller förskottsbetalning för hela terminen. 
Genom att betala in abonnemangspriset har du tackat ja till platsen och accepterat våra bestämmelser.

Terminsvis ridning

Höstterminen
Inför höstterminen skall halva terminsavgiften vara oss till handa senast 15 juni, resterande terminsavgift senast den 15 juli. (Hela beloppet kan betalas direkt den 15 juni)

Vårterminen
Inför vårterminen skall halva terminsavgiften vara oss till handa senast 15 november, resterande terminsavgift senast den 30 december. (Hela beloppet kan betalas direkt den 15 november)
Ny termin fortlöper automatiskt och kan ej brytas under pågående betalningsperiod-termin.
Ny elev som hoppar in mitt i pågående termin betalar endast för återstående lektioner.

 

Återbud vid sjukdom

Lämna återbud till din ridlärare vid sjukdom.
Om du inte kan komma till din ridlektion och har avbokat före kl 14.00 vardagar och 08.00 söndagar kan du i mån av plats rida igen två lektioner i samma eller lägre utbildningsnivå under samma termin. 
Avbokning sker via sms till berörd ridlärare. Ange namn och ridgrupp. Telefonnummer--->
Avbokning via mail och facebook godtas ej!!

Igen-ridning

♦  Max två (2) igenridningstillfällen per ryttare och termin. 
♦  Missad igenridning återbetalas ej och du ansvarar själv för att boka din igenridning.
♦  Bokad igenridning går ej att omboka. Inga teori-lektioner kan ridas igen. 
♦  Igenridning kan ej sparas till nästkommande termin.
♦  Ingen igenridning kan ske under de två sista veckorna på terminen. 

Uppsägning av ridabonnemang

Uppsägning av ridabonnemanget skall ske skriftligt via sms till Sabina på 073-44 44 165 i god tid inför en ny termin. Uppsägning skall ske senast 1 december inför vårterminen resp. 1 juni inför höstterminen.
Vid ingen/försenad uppsägning förutsätter vi att ni avser behålla platsen kommande termin och blir därmed betalningsskyldig för den.

Inställd lektion

Ställer ridskolan in ridlektion, äger eleven rätt till kompensation i form av ridlektion.

Säkerhet

Ridhjälm är obligatorisk för alla elever under 15 år vid all kontakt med hästarna i stallet och under ridning. Justerbara hjälmar finns att låna utan extra kostnad.
Säkerhetsvästar finns att hyra för 20kr/gång alt 200kr/termin.
All ridning sker med långbyxor och utomhus bör man ha långärmad tröja. Ingen ridning med luvtröja/ halsduk pga säkerhetsrisk. Skorna ska ha klack och får ej vara helt platta undertill. Långt hår skall vara uppsatt.

Försäkring

Vi gör så mycket vi kan för att förebygga olyckor men man bör dock alltid tänka på att hästar är levande varelser som reagerar på yttre omständigheter.
Vi har våra hästar försäkrade i Agria och där har alla som rider eller vistas runt hästarna ett visst olycksfallsskydd via Agria Incident, men ridande elev på Dunebo skall ha en egen olycksfallsförsäkring.
Vi har lugna och väluppfostrade hästar, men vill ändå poängtera att all hantering och ridning sker på egen risk!

Smittrisk

För att minimera smitta mellan andra stall och hästar ber vi er som kommer till Dunebo att följa anvisningarna:
* Kom i nytvättade kläder,skor, hjälm/väst som ni ej burit i något annat stall.
* Desinficera skor i fotbadet innanför dörren innan ni går vidare in i stallet
* Tvätta händerna innan ni går in och klappar er häst. Tack!

Viktgränser

I samband med ny forskning har vi beslutat att inte ta emot nya elever som väger mer än 17% av hästarnas kroppsvikt p.g.a skaderisken. Viktgränser: 30kg på ponnyer, 70kg på islandshäst,  80kg på stor häst.

Ändring av bestämmelser

Dunebo förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa bestämmelser. Underrättelse om ändringar kommer att anslås på denna hemsida eller på annan lämplig plats. En ny eller ändrad version träder ikraft omedelbart och gäller alla ryttare från den dag då ändringen anslogs. 

2020-12-02

OBS! Återbetalning av terminsavgift sker endast vid långvarig sjukdom styrkt med läkarintyg, ej vid ånger eller tappat intresse.

Villkor

 

Vi är godkända av länstyrelsen i Blekinge län och har tillstånd till att bedriva yrkesmässig hästverksamhet.

Vi  innehar F-skatt, kundolycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring och är godkända som säker hästverksamhet av LRF och försäkringsbolaget. 

  • Facebook

©2020 by Dunebo ridskola. Proudly created with Wix.com