Välkommen till Dunebo ridskola

Ridning i harmoni och balans utan negativ spänning

Undervisningen utgår från den Integrerade Ridkonsten - klassisk dressyr med fokus på att träna upp kroppskontroll, balans och liksidighet hos eleven samt utveckla koordination, och tajming av korrekt hjälpgivning.

Integrerad ridning syftar till att göra hästen rakriktad, starkare och smidigare där träningen ger hästen ett mervärde så väl psykiskt som fysiskt oavsett ras och inriktning.

Varmt välkommen att påbörja en för både hästen och dig gynnsam ridutbildning.

Ponnytur i skogen

från 3-års ålder

5 juni kl 11.00

Prova på ridning

på ridbanan, från 2 års ålder

22 maj kl 11.00

Följ oss på Instagram

073-4444165

nås enklast via sms

Torsteboda.v 160

37591 Mörrum

Bankgiro 796-1618