top of page

Denna policy gäller för Dunebo Ridskola. (www.dunebo.se)

Sekretess- och integritetspolicy

Allmänt

Vi värnar om din integritet på nätet och vill beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och radera dina personuppgifter.

Insamling av information vid hemsidebesök

Följande typer av information kan samlas in, lagras och användas:

​​

- Information om din mobil, surfplatta eller dator inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version samt operativsystem.

- Information om dina besök denna hemsida, inklusive referenskällan, sidvisningar, besökets längd och navigeringsvägar på hemsidan.

Denna hemsida är placerad hos Wix.com vilka uppgifterna ovan lagras via Wix.coms datalagring,i deras databaser.

Informationen ovan samlas in för att utvärdera hemsidans användarvänlighet och planera eventuell framtida marknadsföring. Informationen sparas så länge vi anser att vi behöver den i nämnt syfte.

 

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

- Information du anger när du anmäler dig till en aktivitet.

- Information du lämnar när du använder via hemsidans kontaktformulär.

- Information du lämnar när du besöker oss på Dunebogård

De personuppgifter vi behandlar är namn, personsnummer, e-postadress, telefonnummer och ev fakturaadress. Denna hemsida och webbutiken är placerad hos Wix.com. Dina uppgifter lagras via Wix.coms datalagring, det vill säga i deras databaser. Wix lagrar de uppgifter du lämnar i samband med ett inskickat kontaktformulär på säkra servrar bakom en brandvägg.​

​ 

Information som du ombeds lämna vid en anmälan är för att reservera en plats till den aktivitet du vill anmäla dig till.

Riktar sig aktiviteten till barn samlar vi alltid in kontaktuppgifter till vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen för att nå ut med information inför aktiviteten. 

Utlämning av personlig information

Din e-postadress kan användas av oss för personliga och allmänna utskick av information.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

 

Vi kan komma att utlämna din personliga information:

- i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lagstiftning

- i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden och

- för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken)

Din personliga informations säkerhet

Uppgifterna du lämnar kommer att sparas så länge vi anser att vi behöver dem, till exempel för att kunna nå ut med information gällande ridskolan.

 Dina personuppgifter sparas även i vår bokföring vilken är i pappersform. Vi måste av skatteskäl spara fakturor mm i minst 7 år. 

Vi förbinder oss att

- vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

- lagra all personlig information som du tillhandahåller på säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

 

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Ändringar​

​Vi kan ibland göra ändringar i denna policy. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de publiceras på hemsidan. Vid väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig, via den e-mail vi har registrerad, att den har uppdaterats så att du är medveten om vilken information vi samlar in och hur vi använder den.

Dina rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade. Du kan när som helst begära att få ett utdrag på vilka uppgifter vi har registrerade för dig och dina anhöriga. Du kan också när som helst begära att vi ska radera de uppgifter vi har sparade även om du tidigare givit ditt samtycke, kontakta då oss oss på dunebo@gmail.com.

Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara på grund av administrativa eller legala skäl.

Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Cookies/Kakor

Vi använder cookies/kakor (i denna text kakor) och liknande tekniker för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge dig som besökare en bra upplevelse. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en stäng med siffror och bokstäver) som skickas av en webbserver till en webbläsare och sedan lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på hemsidans användbarhet. 

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

- i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );

- i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och

- i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.​

bottom of page